Regulamin umawianych wizyt

1. Przy rezerwacji usługi Upięcie ślubne należy wpłacić zadatek 50 zł na tydzień przed umówionym terminem. Wartość zadatku będzie odjęta od ceny usługi po jej wykonaniu. W przypadku nieuiszczenia opłaty termin zostanie odwołany.

2. Klient który nie przyjdzie na umówioną wizytę bez odwołania zostanie obciążony kwota 50 zł przy następnej wizycie.

3. Klient który dwukrotnie nie przyjdzie na umówioną wizytę bez odwołania będzie mógł się umówić na wizytę jedynie po wpłaceniu zadatku 50 zł.

4. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku nie stawienia się na wizytę. Możliwe jest przeniesienie zadatku na inny termin o ile będzie on zmieniony na 1 dzień przed planowaną wizytą.

5. W przypadku gdy wizyta nie może odbyć się z winy stylistki, stylistka zobowiązuje się przyjąć klientkę w możliwie najszybszym terminie, nie później niż tydzień od planowanej pierwotnie wizyty, ewentualnie może ją zastąpić inna stylistka lub stylista w pierwotnym terminie.